Logo

Wykonawstwo

INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.

Szukaj
Galeria
22 wid_0 mikropale1 5 mikropale2_0 21

Wykonujemy nowe, remontujemy, modernizujemy i wzmacniamy obiekty:
– mostowe: mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty,
– konserwacja oraz renowacja obiektów zabytkowych,
– żelbetowe i betonowe,
– stalowe,
– murowe,
– drewniane.

Ponadto wykonujemy wiele specjalistycznych prac inżynierskich tj.:
– naprawy powierzchniowe i iniekcyjne,
– zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji żelbetowych i stalowych,
– techniki specjalistyczne: wiercenia, cięcia, wyburzenia,
– powłoki nawierzchniowe,
– izolacje przeciwwilgociowe,
– mikropale,
– wykonanie kotew i gwoździ gruntowych,
– wykonanie wzmocnień gruntu metodą „Jet-grouting” oraz metodą iniekcji niskociśnieniowej,
– wykonanie ścianek szczelnych,
– roboty ziemne.