Logo

INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.

... z pasji budowania

Intop Tarnobrzeg

Wykonujemy nowe, remontujemy, modernizujemy i wzmacniamy obiekty. Mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, konserwacja oraz renowacja obiektów zabytkowych, żelbetowe i betonowe

czytaj więcej

Prace specjalistyczne

Naprawy powierzchniowe i iniekcyjne, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji żelbetowych i stalowych, techniki specjalistyczne: wiercenia, cięcia, wyburzenia. I wiele innych....

czytaj więcej
Remont mostu na rzece Wieprz

Remont mostu na rz. Wieprz w m. Wola Skromowska w km 264+278 drogi krajowej Nr19 Siemiatycze-Lublin-Nisko.

Czytaj więcej
Rozbudowa drogi krajowej Nr 7

Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400.

Czytaj więcej
Przebudowa mostu stałego Nagnajów

Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wisła w miejscowości Nagnajów, w ciągu drogi krajowej Nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek w km 126+729.

Czytaj więcej
Remont mostu Kryłów

Remont mostu przez stare koryto rzeki Bug w miejscowości Kryłów położonego w ciągu drogi dojazdowej łączącej m. Kryłów z wyspą…

Czytaj więcej