Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Wiadukt w m. Widełka

Przebudowa wiaduktu stalowego w km 45,532 linii kolejowej nr 071 Ocice – Rzeszów (nad DK9 w m. Widełka)