Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Most w m. Wola Skromowska

Remont mostu na rz. Wieprz w m. Wola Skromowska w km 264+278 drogi krajowej Nr19 Siemiatycze-Lublin-Nisko.

Refefrencje