Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Most w m. Kryłów

Remont mostu przez stare koryto rzeki Bug w miejscowości Kryłów położonego w ciągu drogi dojazdowej łączącej m. Kryłów z wyspą na rzece Bug w km 0+174,92.