Logo

Most w m. Kryłów

Remont mostu przez stare koryto rzeki Bug w miejscowości Kryłów położonego w ciągu drogi dojazdowej łączącej m. Kryłów z wyspą na rzece Bug w km 0+174,92.