Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Most w m. Nagnajów

Przebudowa mostu stałego przez rz. Wisła w m. Nagnajów, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek w km 126+729

Refefrencje