Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Most w Krośnie

Most drogowy przez rzekę Wisłok w ciągu ul. Asnyka w Krośnie wraz z adaptacją dojazdów, odcinkową regulacją koryta rzeki i przebudową inflastruktury technicznej.