Logo
KOMUNIKAT : W związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające siedzibę spółki INTOP Tarnobrzeg, o stosowanie się do wytycznych zamieszczonych przy jej wejściu.

Most w m. Jamnica

Budowa mostu przez rzekę Łęg w m. Jamnica w ciągu drogi woj. Nr 871 Tarnobrzeg-Stalowa Wola w km 26+835.

Refefrencje